** Çatımız altında 10 Ar-Ge firması ve 4 ön-kuluçka girişimcisi yer almaktadır.**  

 

Ar-Ge Firmalarımız

Firma

Ar-Ge Çalışma Alanı

Yerli Makine-Teçhizat Üretimi


Yerli Makine-Teçhizat Üretimi


Yerli Makine-Teçhizat Üretimi


Yerli Makine-Teçhizat Üretimi

Yerli Makine-Teçhizat Üretimi

Yerli Makine-Teçhizat Üretimi

Yerli Makine-Teçhizat Üretimi

Yerli Sistem Geliştirme


Yerli Yazılım Geliştirme


Yerli Yazılım Geliştirme

 

Ön-kuluçka Girişimcilerimiz

Girişimci

Ar-Ge Çalışma Alanı

Yerli Makine-Teçhizat Üretimi

Yerli Makine-Teçhizat Üretimi

 

Yerli Makine-Teçhizat Üretimi

Yerli Makine-Teçhizat Üretimi