GENEL BİLGİ

 

Teknoparklar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu çerçevesinde kurulan bilim parklarıdır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile Anonim Şirket hüviyetinde kurulan bu bilim parklarının ana amacı akademisyen ve sanayicilere devlet teşvikleri sunarak araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projelerini özendirmek ve teknolojik ürün üretim kapasitesini artırmaktır. Ar-ge İnovasyon projeleri ile teknopark çatısı altına giren akademisyenler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilme ve ürünlerini ticarileştirebilme, sanayiciler ise nitelikli personel desteği sağlayarak daha ileri hedeflere yürüyebilme imkanı bulmaktadırlar.

 

Zonguldak Teknopark Anonim Şirketi 30/09/2017 tarihli Resmi Gazete’de 2017/10806 karar sayısı ile ilan edilmiş, 30/04/2018 tarihinde ise Zonguldak Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edilerek resmen faaliyetlerine başlamıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi önderliğinde kurulan şirketin diğer ortakları Zonguldak İl Özel İdaresi (Valilik), Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası,  Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası,  Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası,  Devrek Ticaret ve Sanayi Odası ve  Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü
Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Yrd.)  

Recep DEMİRTAŞ
Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Yönetim Kurulu Üyesi  
Metin DEMİR
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yön. Kur. Başkanı

 

YÖNETİM OFİSİ

 

Genel Müdür

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı

İdari Mali İşler Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi KESİKOĞLU
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı

Proje Müdürü

Öğretim Görevlisi Mesut KARAKOCA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı